تاريخ : سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391 | 12:38 | نویسنده : اعظمی

استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها


ACC.1.1.1- اولویت برخورداری از ارزیابی و درمان، با بیمارانی با نیازهای فوری و اضطراری است.

ACC.1.1.2- حق تقدم با بیمارانی است که نیاز به خدمات پیشگیرانه، تسکین دهنده، درمان کننده و توان بخشی دارند، که بستگی به شرایط بیمار، هنگام پذیرش برای بستری شدن در سازمان دارد.

ACC.1.2- هنگام پذیرش برای بستری، بیمار و خانواده اش اطلاعاتی در مورد مراقبت مورد نظر، نتیجه مورد نظر از مراقبت و هر هزینه قابل پیش بینی، دریافت می کنند.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم اسفند 1391 | 7:41 | نویسنده : اعظمی

راهنماي تشخيص عفونت هاي بيمارستاني

عفونت بيمارستاني:عفونتي که به صورت محدود يا منتشرودراثر واکنش هاي بيماريزاي مرتبط با خود عامل عفوني يا سموم آن در بيمارستان ايجاد ميشود به شرطي که:ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم اسفند 1391 | 7:38 | نویسنده : اعظمی

طريقه نوشتن کاردکس داروئي دربخشICU:

1-فيلدهاي بالاي کاردکس شامل:نام بيمارستان،شهرستان،شماره پرونده بيمار،نوع بيمه ونيزتاريخ بستري(ازچه بخشي ودرچه ساعتي پذيرشICU شده است)،تاريخ عمل،رژيم غذايي وتشخيص بيماردرج شود.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم اسفند 1391 | 7:36 | نویسنده : اعظمی

انعقاد منتشر داخل عروقي(DIC)

سپتيسمي يا نارسايي چند عضوي هم ميتواند موجب صدمه منتشر اندوتليوم شوند اين اسيب به آزادشدن پروتئيني به نام فاکتر بافتي منجر مي گرددکه آبشار انعقادي داخلي و سيستم فيبرينوليتيک را فعال ميکند.اين ميتواند موجب اختلالات شديد انعقادي شود که با ترومبوز منتشر عروق کوچک و تخليه پلاکتهاي خون و پروتئين هاي پيش انعقادي توام ميباشد.اين شرايط را DICميگويند.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم دی 1391 | 8:17 | نویسنده : اعظمی

شوك

تعريف :  ناتواني دستگاه گردش خون در رساندن خون كافي به تمام اعضاي بدن را شوك گويند . در اين حالت چون خون كافي به اعضاي بدن نمي رسد بدن شروع به مقابله باوضع موجود (كاهش خون رساني ) مي كند . دفاع بدن دراين حالت بصورتي است كه بايد حداكثرخون به اعضاي حياتي مثل مغز و قلب رسيده و در مقابل به اعضا كم اهميت تر مثل پوست , روده و عضلات خون كمتري برسد زيرا سلامت قلب و مغز ضروري تر است ؛ و در حقيقت شوك دفاع بدن در برابر اين كاهش خون رساني است .شوك به سه دليل مي تواند بروز يا پيشرفت كند :ادامه مطلب
تاريخ : شنبه شانزدهم دی 1391 | 0:18 | نویسنده : اعظمی
  • پنومونی چیست؟

پنومونی در اثر عفونت ریه ها ایجاد می شود.عفونت بیشتر کیسه های هوایی موجود در ریه و به میزان کمتر مجاری هوایی انتقال دهنده هوا به ریه ها را،در گیر می کند.بخش هایی از ریه که دچار عفونت شده است توسط مایع پر می شود.این مایع حاوی گلبول های سفیدی است که با عفونت مقابله می کند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391 | 12:30 | نویسنده : اعظمی
نوع فعالیت: ترانسفوزیون خونادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391 | 12:28 | نویسنده : اعظمی
نوع فعالیتپروتکل آمیودارون (ضد آریتمی)ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391 | 12:21 | نویسنده : اعظمی
نوع فعالیتکار گذاشتن لوله بینی – معدیادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391 | 12:10 | نویسنده : اعظمی
نوع فعالیت گذاشتن کاتتر ادراریادامه مطلب